Anvisningar

Mitt bibliotekskonto

Mitt bibliotekskonto

För att logga in på funktionen Mitt bibliotekskonto behöver du ditt bibliotekskorts nummer och en Pin-kod.

Pin-koden får du från alla Helmet-bibliotek. Pin-koden bör vara ett fyrsiffrigt tal. Samma Pin-kod behöver du då du använder låneautomaten.

Funktionen Mitt bibliotekskonto gör det möjligt för dig att

 • se och förnya dina lån
 • reservera material
 • se dina reservationer och ändra i dem
 • spara dina sökningar
 • ändra din Pin-kod, ditt telefonnummer, din adress och e-postadress
 • välja det bibliotek där du vanligen hämtar dina reservationer
 • välja om du vill ha reservationsanmälningarna och första förseningspåminnelsen via post eller e-post (om du väljer e-post, kommer du också att ha förfallodagsmeddelanden)
 • spara din lånehistorik samt bläddra och ändra i den

Obs! Du kan logga in via länken Mitt bibliotekskonto eller genom att beställa material. Kom ihåg att logga ut.

Tillbaka till toppen

Har du glömt din PIN-kod?

Om du har glömt din PIN-kod kan du beställa en ny om du har en gällande e-postadress i dina uppgifter i låntagarregistret. Klicka på knappen Mitt bibliotekskonto. På inloggningssidan finns en länk Har du glömt din PIN-kod? Klicka på den, skriv in ditt bibliotekskortsnummer och klicka på Skicka. Du får till din e-post ett meddelande med anvisningarna om hur du kan byta din PIN-kod.

Om det inte finns en e-postadress i dina uppgifter, får du en ny PIN-kod i vilket som helst Helmet-bibliotek. Visa då ditt identitetsbevis.

Tillbaka till toppen

Att förnya lån

I Mitt bibliotekskonto kan du endera förnya alla dina lån på en gång eller markera de lån du vill förnya. Ett lån kan förnyas högst fem gånger.

Du kan inte förnya material som någon annan reserverat.

Du kan inte förnya dina lån om du har obetalda avgifter på 30 euro eller mera.

Tillbaka till toppen

Att reservera material

Varje kund kan ha högst 50 reservationer samtidigt.

Du kan inte reservera material om du har obetalda avgifter på 30 euro eller mera.

Din reservation är i kraft i alla Helmet-bibliotek. Systemet väljer den bok, skiva eller DVD-skiva mm. som först blir tillgänglig.

Du får ett meddelande per post eller med e-post då det du reserverat finns att hämta från det bibliotek som du valt. Du kan välja postningssätt genom att klicka på Ändra personliga uppgifter. Reserverat material bör hämtas inom 6 vardagar. I Dina uppgifter kan du kontrollera när sista dagen då du måste hämta reservationen infaller. Om du valt att hämta reservationen från bokbussen finns den med de följande två gångerna bokbussen besöker hållplatsen.

Du kan också följa med status för dina reservationer via Mitt bibliotekskonto.

 • Du kan hämta din reservation då dess status är Måste hämtas senast.
 • Då status för din reservation är På väg är det reserverade materialet på väg från ett bibliotek till ett annat.
 • Då status för din reservation är Inne är det reserverade materialet ännu inte klart att hämta.
 • Om din reservation är i reservationskön, kan du se dess plats i kön i statusfältet.

Du kan reservera material på följande sätt:

 1. Du kan göra reservationen själv via Internet på adressen www.helmet.fi
  • du kan reservera en titel från sökresultatet genom att klicka på knappen Reservera.
  • du kan reservera en titel via de fullständiga uppgifterna för titeln och klicka på knappen Reservera.
  • då du vill göra reservationer på flera titlar kan du göra det genom att klicka på knappen Lägg markerat i korgen för önskad titel eller på knappen Lägg allt i korgen. Klicka sedan på knappen Visa korgens innehåll och på knappen Reservera från korgen.
 2. Personalen kan göra reservationen åt dig i biblioteket eller per telefon. För detta behövs ditt bibliotekskort eller dess nummer.
 3. Du kan också ringa till biblioteket och reservera material som finns inne. Material som reserveras per telefon skickas inte från ett bibliotek till ett annat utan du måste själv avhämta det från det bibliotek som du har ringt till.

Tillbaka till toppen

Att reservera tidskrifter

Du kan reservera ett bestämt nummer av tidskriften först efter det att du har gett övriga uppgifter som behövs för reservationen. Exempel:

Sök på tidskriftens titel och klicka endera på knappen Reservera eller på knappen Lägg i korgen. Skriv in numret på ditt bibliotekskort och din Pin-kod, välj från vilket bibliotek du vill hämta reservationen och klicka på Skicka. Du får då på skärmen en lista på tidskriftens nummer. Välj det nummer du vill reservera och klicka på Reservera valt nummer av tidskriften.

Tillbaka till toppen

Att ändra, frysa och annullera reservationer

Logga in på Mitt bibliotekskonto och klicka på länken X reservationer.

Om du vill ändra hämtstället för reservationen välj det nya hämtstället från rullgardinsmenyn och klicka på knappen Uppdatera lista. Då får du frågan: "Följande reservationer kommer att tas bort eller uppdateras. Vill du fortsätta?" Svara: "Ja". Obs! Kryssa inte för i rutorna på vardera sidan om reservationen. Du kan inte ändra hämtställe då status för din reservation är På väg eller Måste hämtas senast.

Om du vill annullera en eller flera reservationer kryssa för i Annullera-rutan vänster om reservationerna och klicka på knappen Uppdatera lista. Då får du frågan: "Följande reservationer kommer att tas bort eller uppdateras. Vill du fortsätta?" Svara: "Ja".

Du kan inte själv ändra på datum du valt under Ej aktuellt efter. Bibliotekets personal kan om du så önskar ändra på datumet. Man behöver inte välja ett Ej aktuellt efter-datum för sin reservation. Systemet väljer automatiskt ett datum två år efter reservationsdagen.

Om du vill förhindra att din reservation skall avhämtas under t.ex. din semester kan du frysa reservationen. Kryssa för i rutan Frys till höger om reservation och klicka på länken Uppdatera lista. Du får då frågan: "Följande reservationer kommer att tas bort eller uppdateras. Vill du fortsätta?" Svara "Ja".

Då du vill "Tina upp" din reservation skall du avlägsna krysset i rutan Frys, klicka på länken Uppdatera lista och svara "Ja" på frågan.

Reservationer äldre en 255 dagar kan inte frysas på grund av en begränsning uppsatt av systemet. Använd frysning endast i tillfälliga situationer. Använd funktionen Mina Listor för att spara titelinformation en längre tidsperiod.

Tillbaka till toppen

Att använda alias vid reservationer

Dataombudsmannen rekommenderar att man inte kan se kundernas namn i samband med reservationer. På vissa bibliotek har man ordnat reservationerna enligt kundens alias eller pseudonym. Du får en alias från bibliotekets servicedisk genom att visa ett giltigt och av biblioteket accepterat identitetsbevis. Efter att du har skaffat en alias så syns din alias och inte ditt namn på reservationslappen.

Tillbaka till toppen

Lånehistorik

Bibliotekssystemet sparar inte automatiskt din lånehistorik. Du kan starta eller avsluta din lånehistorik när som helst. Övriga låntagare och bibliotekets personal kan inte se eller ändra på din lånehistorik.

Logga in på Mitt bibliotekskonto. Genom att klicka på länken Min lånehistorik kan du börja eller sluta att spara dina lån. Du kan även välja att avlägsna markerade lån ur din lånehistorik eller tömma din lånehistorik.

Endast lån du gör efter att du startat din lånehistorik sparas.

Om du vill skriva ut din lånehistorik eller skicka den till din e-post, klicka på knappen Sänd / Skriv ut min lånehistorik. Skriv in din e-postadress i adressfältet och klicka på knappen Skicka, eller välj alternativet På skärmen och använd webbläsarens funktion Tulosta / Skriv ut.

Tillbaka till toppen

Mina minneslistor

Du kan spara titlar i funktionen Mina minneslistor. Logga in på Mitt bibliotekskonto. Sök de titlar du vill ha och lägg dem i korgen. Klicka på knappen Visa korgens innehåll. Öppna rullgardinsmenyn (Välj en lista), välj ett alternativ och klicka på knappen Spara i minneslistan. Om du väljer alternativet Skapa ny lista skall du ge listan ett namn och en beskrivning. Klicka sedan på knappen Skicka.

Du kan även spara titlar i dina minneslistor direkt från sökresultatet. Markera i rutorna till vänster på sidan, välj från rullgardinsmenyn en lista och klicka på knappen Spara i minneslistan.

Du kan titta på dina minneslistor genom att logga in på Mitt bibliotekskonto och klicka på knappen Mina minneslistor. Öppna önskad lista genom att klicka på listans namn.

Om du vill ha en utskrift av listan eller skicka den till din e-post skall du klicka på knappen Sänd / Skriv ut minneslistan. Skriv in din e-postadress och klicka på Skicka eller välj alternativet Skärm och webbläsarens Skriv ut -funktion.

Du kan radera från minneslistan de titlar som redan finns i din lånehistorik genom att klicka på knappen Radera redan lånade titlar.

Tillbaka till toppen

Att spara sökningar

Logga in på Mitt bibliotekskonto och gör en sökning. Ovanför sökresultatet hittar du knappen Spara.

Genom att spara tidigare sökresultat kan du t.ex. senare få fram verk du sökt förut eller ta reda på nytt material över ämnet som kommit till biblioteken.

Du kan prenumerera på meddelanden om nya titlar, som motsvarar dina sparade sökningar. Markera i rutan Beställ e-post till vänster om den sparade sökningen och klicka på knappen Radera/Beställ. Du får e-post en gång i veckan på tisdagar ifall nya relevanta titlar tillförts samlingarna.

Tillbaka till toppen

Ändra personliga uppgifter

Logga in på Mitt bibliotekskonto. Klicka på länken Ändra personliga uppgifter. Gör de ändringar du önskar och klicka på knappen Skicka.

Obs! Du kan inte ändra ditt namn via webbtjänsten. Visa ditt identitetsbevis med ditt nya namn i något Helmet-bibliotek (eller ett identitetsbevis med ditt gamla namn samt ett bevis om namnändringen). Du får ett nytt bibliotekskort avgiftsfritt.

Tillbaka till toppen

Att välja var du vill hämta dina reservationer

Logga in på Mitt bibliotekskonto. Klicka på länken Ändra personliga uppgifter. Välj från rullgardinsmenyn det bibliotek från vilket du vanligen vill hämta dina reservationer. Klicka avslutningsvis på knappen Skicka.

Tillbaka till toppen

Meddelanden från biblioteket

Logga in på Mitt bibliotekskonto. Klicka på knappen Ändra personliga uppgifter. Välj postningssätt från Jag vill ha meddelanden från biblioteket som brev/e-post. Fyll i din e-postadress om den saknas eller är felaktig och klicka på knappen Skicka.

Om du väljer det första alternativet får du anmälan om reservation samt den första förseningspåminnelsen hem per post.

Om du väljer det andra alternativet får du anmälan om reservation, förfallodagspåminnelserna och den första förseningspåminnelsen per e-post.

Den andra förseningspåminnelsen skickas alltid per post.

Om du inte får bibliotekets meddelanden per e-post var då vänlig och kontrollera i Dina uppgifter att du har valt att du vill ha dina meddelanden per e-post och att din e-postadress är korrekt. Försäkra dig dessutom om att din e-postlåda inte är full och att ditt filter för skräppost inte hindrar meddelanden från biblioteket.

Meddelanden skickas från adresserna helmet@hel.fi eller iii@haku.helmet.fi. Reservationsmeddelanden från Helsingfors stadsbibliotek skickas från adressen varausilmoitukset@lib.hel.fi. Tillåt meddelanden från dessa adresser.

Tillbaka till toppen

Helmet-textmeddelandetjänst. Meddelande om reservation och förfallodag

Du kan få meddelande om att reserverat material finns att avhämta samt meddelanden som varslar om att förfallodagen för lånat material närmar sig som textmeddelande till din mobiltelefon. De meddelande som ingår i tjänsten kan inte beställas separat. Tjänsten fungerar med mobilabonnemang i DNA, Elisa, Saunalahti och Sonera. För tillfället är det inte möjligt att få reservationsmeddelanden från Helsingfors stadsbibliotek som textmeddelanden.

Att öppna tjänsten

För att kunna använda textmeddelandetjänsten bör du ha en egen e-post-adress, ett bibliotekskort i Helmet-bibliotekssystem och en personlig Pin-kod. Om du inte har en Pin-kod får du en sådan från Helmet-biblioteken. Du bör visa upp ditt bibliotekskort och ett identitetsbevis.

 1. Registrera din e-post-adress i Mitt bibliotekskonto i www.helmet.fi. Välj Helmet-katalogen www.helmet.fi > Mitt bibliotekskonto > Ändra personliga uppgifter. Kontrollera att din e-post-adress är korrekt. Uppge att du vill ha anmälan om reservation med e-post. Spara uppgifterna genom att klicka på Skicka.
 2. Öppna textmeddelandetjänsten i din mobiltelefon. Sänd textmeddelandet HELMET bibliotekskortsnummer pin-kod till numret 16579. Meddelandet kostar 0,25 e. Uppge bibliotekskortets nummer utan mellanslag. Exempel: HELMET 20000001234567 2205
 3. Bekräfta att du beställer tjänsten. Följ de direktiv du får med e-post och som textmeddelande.

Att använda tjänsten

Då material, som du har reserverat kommer till biblioteket får du följande vardagsmorgon ett textmeddelande till din mobiltelefon och ett meddelande med e-post. Meddelanden som varslar att förfallodagen närmar sig får du två dagar före det lånade materialets förfallodag till din mobiltelefon och till din e-post. Varje mottaget textmeddelande kostar 0,25 e.

Ifall du ändrar din e-postadress, byter operatör eller telefonnummer måste du registrera dig i tjänsten på nytt.

Att stänga tjänsten

Sänd textmeddelandet HELMET SULJE till numret 16579. Att stänga tjänsten är kostnadsfritt.

Tjänstens pris

Att öppna tjänsten kostar 0,25 e. Varje mottaget textmeddelande kostar 0,25 e. Att stänga tjänsten är kostnadsfritt. Din mobiloperatör debiterar dig för textmeddelandena i samband med din telefonräkning. Avgiften för textmeddelanden uppbärs både för material för vuxna och för barn.

Tilläggsuppgifter

Kontakta vid behov ditt bibliotek. Kontaktuppgifterna finns på Helmet-bibliotekens hemsidor.

För tjänstens tekniska utförande svarar Tieto Finland Oy och Portalify Oy.

Tillbaka till toppen

Att använda korgen

I korgen kan du reservera flera titlar samtidigt, sammanställa listor med biblioteksmaterial och skriva ut listorna eller sända listorna till din e-post, eller spara titlar i minneslistor.

Om du vill göra reservationer eller spara titlar i minneslistor, måste du först logga in i Mitt bibliotekskonto. Du behöver inte vara inloggad för att skriva ut listor eller sända listor per e-post från korgen.

Att reservera via korgen

Logga in i Mitt bibliotekskonto. Välj från ett eller flera sökresultat de titlar du är intresserad av med knappen Lägg markerat i korgen eller med knappen Lägg allt i korgen. Klicka på knappen Visa korgens innehåll och sedan på knappen Reservera från korgen. Välj från rullgardinsmenyn det bibliotek från vilket du vill avhämta reservationen. Om du endast vill reservera enstaka titlar ur korgen skall du markera önskad titel i rutan till vänster och klicka på knappen Reservera markerade. Om du vill reservera alla titlar i korgen skall du klicka på knappen Reservera allt.

Få en utskrift av sökresultatet eller skicka det med e-post

Välj från en eller flera sökresultat de titlar du är intresserad av med knapparna Lägg markerat i korgen eller Lägg allt i korgen. Klicka på knappen Visa korgens innehåll och sedan på knappen Sänd/Skriv ut från korgen. Om du vill skicka en förteckning med korgens innehåll till din e-post skall du skriva in din e-postadress i adressfältet och klicka på knappen Skicka. Om du vill skriva ut referenserna från skärmen välj alternativet På skärmen. Klicka på knappen Skicka och sedan på webbläsarens Tulosta/Skriv ut.

Att tömma korgen

Du kan tömma korgen när du vill genom att trycka på knappen Töm korgen. Om du använder korgen när du har loggat in på Mitt bibliotekskonto töms korgen automatiskt då du loggar ut. Om du inte har loggat in på Mitt bibliotekskonto töms korgen automatiskt 30 minuter efter den sista aktiviteten.

Tillbaka till toppen

Sökhjälp

Valfria sökord

Du kan börja söka med Valfria sökord endera från första sidans sökfält (välj Valfria sökord från rullgardinmenyn) eller med knappen Avancerad sökning.

Sökning med valfria sökord inkluderar alla sätt att söka i katalogen frånsätt ISBN- och klassifikationssiffrorna. Du kan söka på vilket ord som helst eller del av ett ord. (Att trunkera sökord se anvisningarna nedan.)

Exempel:

Du kan skriva in flera sökord efter varandra. Då söker systemet titlar i vars uppgifter alla ord du skrivit ingår.

Exempel:

Om du vill söka med flera sökord efter varandra i en bestämd följd (frassökning) bör du skriva ordsträngen inom citationstecken (" ").

Trunkering vid sökning på Valfria sökord

Du kan använda trunkering av sökorden för at göra sökningen effektivare. Vid trunkering får du med i sökresultatet ordets olika t.ex. svenska böjningsformer.

Trunkeringstecknet är en asterisk (*). Det ersätter hur många tecken som helst i slutet av ett ord. T.ex. sökordet nark* söker orden narkotika, narkoman, narkomanvård, narkotikabrottslighet etc.

Du kan också trunkera ord i mitten t.ex. chru*ov.

Du kan inte trunkera i början av ett ord.

Om du vill ersätta bara ett tecken, använd ett frågetecken (?).

Operatorer vid sökning på Valfria sökord

Du kan kombinera sökord med de Booleska operatorerna AND, OR och AND NOT.

AND-operatorn behöver du inte skriva ut. Sökprogrammet tillägger den automatiskt mellan sökorden.

Exempel:

Med AND NOT -operatorn hittar du de referenser som innehåller det första sökordet men inte det andra. And not -operatorn inskränker sökningen.

Med AND NOT -operatorn hittar du de referenser som innehåller det första sökordet men inte det andra. And not -operatorn inskränker sökningen.

Exempel:

I en sökning kan du kombinera sökorden med flera olika operatorer. Du kan specificera sökningen genom att gruppera sökorden med parenteser. Sökningen på orden inom parentesen görs först. Om du inte använder parentes arbetar operatorerna i följande ordning 1) And not 2) And 3) Or.

Prefix

Du kan precisera sökningen med hjälp av prefix.

 • a: (upphov)
 • t: (titel)
 • s: (ämne, ämnesord)
 • n: (anmärkning, förlag)

Exempel:

 • a:andersson (Man söker en upphovsman vid namn Andersson.)
 • t:kolibri (Man söker ett verk i vars titel ordet kolibri ingår eller ett verk ur den finskspråkiga bokserien Kolibri.)
 • s:rattfylleri (Man söker verk som behandlar rattfylleri.)
 • n:fontana media (Man söker verk som utgetts av Fontana Media.)

Att begränsa och sortera vid sökning på Valfria sökord

Du kan begränsa sökningen på förhand enligt material, språk, bibliotek och utgivningsår. Klicka först på Avancerad sökning.

Sökresultatet ordnas enligt relevans. Du kan i efterhand ordna sökresultatet enligt utgivningsår eller i alfabetisk ordning. Du kan även då du börjar sökningen välja en annan ordning än enligt relevans.

Att söka med begränsare utan sökord

Du kan ersätta sökordet med enbart trunkeringstecknet *. Därefter väljer du en eller flera sätt att begränsa (medietyp, språk, utgivningsår, bibliotek). På detta sätt kan du söka allt av en viss typs material.

Exempel:

 • alla svenskspråkiga brädspel i Böle bibliotek
 • alla tidningar på kinesiska
 • alla ryskspråkiga cd-skivor i Grankulla bibliotek
 • alla BD-skivor

Tillbaka till toppen

Bläddring  (sökning på titel, upphov, ämnesord, ISBN/ISSN eller klassifikation)

I databasen finns ett antal index från vilka sökning med bläddring görs. Du kan bläddra i indexen genom att välja ett index i den vänstra rullgardinmenyn på första sidan och skriva in ett sökord eller början av ett sökord. Trunkeringstecken används inte.

Indexen är:

 • Titel

Exempel:

 • drakarna över Helsingfors
 • hästägarens handb
 • moby dick
 • konsertot viulu ork op47 d-molli
 • Författare

Exempel:

 • hotakainen kari
 • aristoteles
 • abba
 • helsingfors stad socialverket
 • Ämnesord

Exempel:

 • dinosaurier
 • reggae
 • avslappning
 • paris
 • saarikoski pentti

Obs! Svenskspråkigt material är indexerat med svenskspråkiga ämnesord.

 • ISBN/ISSN

Exempel:

 • 9172632275
 • 0357-8402
 • 951-768
 • pokocd
 • Esbo klassifikation

Exempel:

 • 59.31
 • 8.674
 • Helsingfors klassifikation

Exempel:

 • 597.92
 • 9.21
 • Grankulla klassifikation

Exempel:

 • 78.8915
 • 8.8
 • Vanda klassifikation

Exempel:

 • 37.4
 • 7.2

Att begränsa en bläddringssökning och att sortera referenserna

Vid bläddring kan du begränsa i efterhand. Klicka på knappen Begränsa/Sortera. Du kommer till en skärm där du kan välja mellan ett eller flera sätt att begränsa.

Du kan begränsa sökningen enligt

 • utgivningsår
 • material (bok, karta, cd-skiva, brädspel osv.)
 • språk
 • bibliotek (barnavdelningarna skilt för sig)
 • ett ord i titeln
 • ett ord i upphovets namn
 • ämnesord

I rullgardinsmenyerna för material, språk och bibliotek kan du välja en eller flera begränsningar. Tryck på control-knappen när du vill välja flera begränsningar i samma rullgardinsmeny.

Sökresultatet står i alfabetisk ordning. Du kan om du vill sortera sökresultatet efter utgivningsår och får då de nyaste referenserna först.

Delkatalogerna

Du kan söka i databasens Alla medier eller välja från rullgardinsmenyn en delkatalog.

Delkatalogerna är:

 • Skönlitteratur (böcker i alla klasser för skönlitteratur förutom tecknade serier)
 • Facklitteratur (böcker i alla klasser för facklitteratur förutom tecknade serier)
 • Musik (musikinspelningar, noter, böcker om musik, musikvideor och musikinspelningar på DVD)
 • Film (filmer och TV-serier på DVD och videokassett)
 • Serier (tecknade serier böcker och tidningar)
 • Tidningar, e-tidningar
 • E-böcker
 • E-ljudböcker
 • E-videofilmer
 • E-material
 • Talböcker
 • Språk, språkkurser (allt material som finns i klasserna för språk)
 • Medier för vuxna (allt material som är placerat på vuxenavdelningarna)
 • Medier för barn (allt material som är placerat på barnavdelningarna)
 • Magasin (allt material placerat i bok- eller musikmagasinen)
 • Esbo (allt material som finns i Esbo stadsbibliotek)
 • Helsingfors (allt material som finns i Helsingfors stadsbibliotek)
 • Grankulla (allt material som finns i Grankulla stadsbibliotek)
 • Vanda (allt material som finns i Vanda stadsbibliotek)
 • Kommer snart

Använd delkatalogerna med eftertanke så att du inte av misstag begränsar sökningen så att för dig väsentligt material inte kommer med.

Tillbaka till toppen

Tesaurusar och klassifikationssystem

Då du gör en sökning kan du använda ämnesord. De finska eller svenska ämnesorden för facklitteratur hittar man i tesaurusarna YSA — Yleinen suomalainen asiasanasto respektive Allärs — Allmän tesaurus på svenska. Motsvarande ämnesord för skönlitteratur hittar man i Kaunokki eller Bella och för musik i MUSA — Musiikin asiasanasto och CILLA — Specialtesaurus för musik.

Om du vill söka på klassificering, välj då Esbo, Helsingfors, Grankulla eller Vanda klassifikation i rullgardinmenyn. Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem hittar man i adressen http://hklj.kirjastot.fi/sv-FI/ och De allmänna bibliotekens klassifikationssystem som används i Esbo, Grankulla och Vanda i adressen http://ykl.kirjastot.fi/sv-FI/.

Tillbaka till toppen

Finns boken inne?

Om det i statusfältet finns ett återlämningsdatum är boken i lån även om återlämningsdatumet redan har varit.

Om det i statusfältet står Väntar avh så är boken reserverad.

Om det i statusfältet står Under arbete så finns boken ännu inte i bibliotekets samling.

Om det i statusfältet för bokbussens material står Inne så betyder det att materialet finns i någon av bokbussarna eller i bokbusscentralen. Vänligen fråga personalen var materialet finns tillgängligt.

Tillbaka till toppen

Få en utskrift av sökresultatet eller skicka det med e-post

Klicka på knappen Lägg allt i korgen eller lägg i korgen en åt gången de titlar du är intresserad av. Klicka på knappen Visa korgens innehåll. Du kommer då till en skärm där du kan välja mellan:

 • Sänd/Skriv ut från korgen
 • Reservera från korgen

Om du vill skicka en förteckning över korgens innehåll till din e-post skall du klicka på knappen Sänd/Skriv ut från korgen. Skriv in din e-postadress i adressfältet och klicka på knappen Skicka. Om du vill skriva ut referenserna från skärmen välj alternativet På skärmen. Klicka på knappen Skicka och sedan på webbläsarens Tulosta/Skriv ut. Du kan spara referenserna från flera olika sökningar i din korg. De bildar då en gemensam förteckning.

Tillbaka till toppen

Övriga anvisningar

Tekniska anvisningar

Du kan använda Helmet-nätbiblioteks tjänster om du har en modern webb-standardiserad webbläsare med en kryptering på 256 bitar:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

Vi rekommenderar att den senaste utgivna versionen av webbläsare används.

Om du inte lyckas öppna funktionen Dina uppgifter, reservera material, förnya lån eller om du har andra problem då du använder tjänsten bör du kontrollera att din webbläsare uppfyller ovan nämnda krav och att dess installationer är gjorda enligt följande anvisningar.

Kontrollera krypteringsnivån

En krypterad förbindelse krävs för datasekretessen av dina kunduppgifter. Krypteringsnivån bör vara 256 bitar.

Tillåt cookies

För att kunna hantera dina egna uppgifter (reservera material, förnya lån etc.) bör din webbläsare tillåta cookies från sidorna (luettelo.helmet.fi, haku.helmet.fi, www.helmet.fi).

Radera temporära filer och cookies

För att försäkra dig om att webbläsaren automatiskt kontrollerar om det finns nyare versioner av de sparade sidorna bör du radera de temporära filerna och cookies.

Tillåt Javascript

Javascript används i vissa av Helmet-nätbibliotekets funktioner.

Godkänn användningen av pop-up fönster

Om du använder hinder mot pop-up fönster bör du godkänna dem vid användning av sidorna (luettelo.helmet.fi, haku.helmet.fi, www.helmet.fi).

Basfakta om Helmet-nätbibliotek:

 • Krypteringen är 256 bitars SSL.
 • För sidorna används standardenliga tcp-portar i http- och SSL-trafiken.
 • Certifikatet har beviljats av: Thawte SSL CA. Certifikatet har beviljats för funktionen Dina uppgifter.

Tillbaka till toppen

Транскрипция (написание) русских букв в библиотеках системы Helmet

Русская буква Соответсвует финская буква
А, а Александр A, a Aleksandr
Б, б Бунин B, b Bunin
В, в Ванников V, v Vannikov
Г, г Гагарин G, g Gagarin
Д, д Данилов D, d Danilov
Е, e Петров E, e после согласной
Petrov
  Алексеев
Беляев
Григорьев
Екатерина
Je, je в начале слова,
после гласной,
после ь или ъ знаков
Aleksejev
Beljajev
Grigorjev
Jekaterina
Ë, ë Потёмкин Jo, jo Potjomkin
O, o Горбачёв O, o после букв
ж, ч, ш, щ
Gorbatsov
Ж, ж Жираф
Жириновский
Ž, ž (верхний значок
—писать не нужно)
Ziraf
Zirinovski
З, з Зеленин Z, z Zelenin
И, и Иванов I, i Ivanov
  Ильич j в слове, после ь знака Iljits
Й, й Николай i Nikolai
  Йошкар-Ола
Новороссийск
J, j в начале слова
или в слове после буквы и
Joskar-Ola
Novorossijsk
  Достоевский буква Й пропускается 
в конце слова после буквы И
Dostojevski
К, к Кривенко K, k Krivenko
Л, л Лариса L, l Larisa
М, м Марина M, m Marina
Н, н Никитин N, n Nikitin
О, о Олег O,o Oleg
П, п Павлов P, p Pavlov
Р, р Роман R, r Roman
С, с Симонов S, s Simonov
Т, т Тургенев T, t Turgenev
У, у Успенский U, u Uspenski
Ф, ф Филиппов F, f Filippov
Х, х Хренов H, h Hrenov
Ц, ц Царёв Ts, ts Tsarjov
Ч, ч Чехов Tš, tš (верхний значок
—писать не нужно)
Tsehov
Ш, ш Шукшин Š, š (верхний значок
—писать не нужно)
Suksin
Щ, щ Щедрин Štš, štš (верхний значок
—писать не нужно)
Stsedrin
ъ Подъездкин пропускается (не пишется)  Podjezdkin
ы Латышев y Latysev
ь Хорьков пропускается (не пишется)  Horkov
Э, э Элла E, e Ella
Ю, ю Юрий Ju, ju Juri
Я, я Яковлев Ja, ja Jakovlev

Tillbaka till toppen